DESTINATION IMAGINATION TÜRKİYE

Bursa Yönder Okulları Destination Imagination takımlarımız Antalya’da gerçekleşen #DAT2020 turnuvalarında hazırladıkları projelerini sergiliyorlar.
DI NEDİR ?
Destination Imagination Türkiye, çocukların ve gençlerin okulda, kariyerlerinde ve tüm yaşamlarında
başarılı olabilmek için onlara ihtiyaçları olan becerileri öğretmeyi amaç edinmiş kar amacı gütmeyen
bir eğitim programıdır. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal
girişimcilikle harmanlandığı proje tabanlı öğrenme programını Türkiye’de uygulayan Destination
Imagination Türkiye, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği öğrenme ortamları yaratmayı
hedeflemektedir. Destination Imagination Türkiye sayesinde öğrenciler, yaratıcı & eleştirel düşünme,
takım çalışması,problem çözme.risk alma,proje yönetimi,sabır,özgüven gibi 21. yüzyıl becerileri
kazanmaktadır.