KİŞİSEL RESİM SERGİSİ

Öğrencimiz Kağan ŞERBETCİ'nin kişisel resim sergisi açılışını gerçekleştirdik